ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การใช้เข็มทิศ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2557,10:14  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดค่ายพักแรม
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2557,10:13  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดละครคุณธรรม ม1.-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี ทองสุข
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,11:17  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,11:16  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางพนมศรี ใยอุบล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,11:15  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางมยุรี สมสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,15:00  อ่าน 784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางมยุรี สมสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,14:51  อ่าน 1407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ตัสโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,14:51  อ่าน 1160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแต่งบมร้อยกรอง ( กาพย์ยานี 11 ) ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ตัสโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,14:50  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ตัสโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,14:49  อ่าน 1360 ครั้ง
รายละเอียด..