ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดบางแหวน
หมู่ที่ 4 บ้านบางแหวน   ตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077 630242
Email : lodchongthai@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :