กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฉัตธิยา ศรีสมทรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลยา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3