กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช่วงชั้นที่ ๓
สร้างสรรค์งานพับกระดาษ ม.๓ ครูชนัญดา (อ่าน 692) 16 มิ.ย. 59
สร้างสรรค์งานพับกระดาษ ม.๒ ครูชนัญดา (อ่าน 877) 16 มิ.ย. 59
สร้างสรรค์งานพับกระดาษ ครูชนัญดา (อ่าน 968) 16 มิ.ย. 59
กิจกรรมปลูกผัก ครูสิทธิชัย (อ่าน 846) 03 มิ.ย. 59
กิจกรรมหมากรุกไทย ครูสุทัศน์ (อ่าน 1038) 03 มิ.ย. 59
กิจกรรมครู ชนัญดา (อ่าน 549) 03 มิ.ย. 59
กิจกรรมทำกระทงจากใบตอง ครูอรัญญา ตัสโต (อ่าน 723) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมร้อยมาลัย ครูอรัญญา ตัสโต (อ่าน 949) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรม ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต (อ่าน 634) 02 มิ.ย. 59