ปีการศึกษา 2556
สถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนวัดบางแหวน ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเขตพื้นที่การศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 436.2 KB
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงิน การแข่งขันละครคุณธรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.22 KB
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงินละครคุณธรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.1 KB
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงินละครคุณธรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435.94 KB
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงินละครคุณธรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.07 KB
สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2556
รงเรียนวัดบางแหวนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.82 KB