ปีการศึกษา 2557
โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.28 KB
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางอุบลทิพย์ อินทรทัต
ครูผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.66 KB
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
 
เด็กหญิงพัฑฒิดา ทรงศรีเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
เด็กหญิงกนิษฐา  สัจจวิโส ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การวาดภาพตามเรื่องเล่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
เด็กหญิงอัมภาริกา  สุ่มมาตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
เด็กหญิงวารัตดา ธนบัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
นางอุบลทิพย์  อินทรทัต ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ