การจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วม

นางปิยะวรรณ มั่งประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3